Festiviteten Larvik

Festiviteten Larvik

Båndtekket tak og takrenner i Rheinzink valseblank. RES snøfangere 2 og 1 rør`s montert etter forskriftene for snøtyngde.